تقویم انتخاب واحد ترم تابستان 1393 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

ورودی های 90 و ماقبل 93/04/16
ورودی های  91 و 92 93/04/17
انتخاب واحد با تاخیر کلیه دانشجویان 18تیرماه 93
شروع کلاسها 04/21/ 93
پایان کلاسها   93/06/06
شروع امتحانات   93/06/08
پایان امتحانات   93/06/13

  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:

  •  انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی بوده و ترم تابستان مهلت حذف و اضافه نخواهد داشت.
  •  انتخاب واحد دانشجویان میهمان نیز طبق زمان بندی فوق می باشد.

 

حوزه معاونت آموزشی

 

 


  • سیستم جدید آموزش
  •  
  •  
  •  
  •  
  •